Cảm ơn Nomura của tớ nhiều nha ! ! I love you !
Ayumi Kazanki gửi tặng Nomura Nizuki: Cảm ơn bạn nhiều lắm, Nguyệt !