Tuổi mới chúc mày đậu đại học nguyện vọng 1.
Lông mày mọc dày hơn
Ngực bự hơn
Bớt ăn nói xàm xí đi
Sớm có bồ
Vân vân và mây mây
Nếu kiếp sau có duyên gặp lại
..Và mày bị mang phận trâu ngựa
Tao nguyện sẽ cắt cỏ cho mày ăn mỗi ngày :)))
Happy Birthday!

H O È N gửi tặng H Ư N: Mừng lão Hưn