controls_toggle
player_volume
player_loop

tạm biệt nhaaaa.....hi vọng năm sau lại được ngồi cùng lớp
Minh Trần gửi tặng tập thể lớp 7a2: tạm biệt các bạn