Mày thấy ảnh đẹp không !
Tao chúc hai bọn mày hạnh phúc nhé !
Mai sau cưới nhớ mời , không thì may chết ! Rồi sinh ra những đứa con thật xinh đẹp !

Nguyễn Thảo Hiền gửi tặng Hương Giang , Huy Tâm: Chúc hạnh phúc !