Tao chỉ muốn nói 1 điều : mãi love mày
ha0907554177 gửi tặng Con bff xàm: Love mày