controls_toggle
player_volume
player_loop

Phạm Hải chúc em và gia đình sinh nhật :
Vui vẻ - Hạnh phúc .

Pham Hai gửi tặng Pham Doan: Phạm Hải chúcem và gia đình sinh nhật : Vui vẻ - Hạnh phúc .