Chúc bạn một ngày sinh nhật thật đặc biệt.
Một ngày phủ tràn nắng ấm, tiếng cười và hạnh phúc.
controls_toggle
player_volume
player_loop


Việt - Hàn gửi tặng Khách Hàng: Chúc Mừng Sinh Nhật!