Happy birthday!!!sinh nhật vv, bệnh hoạn hơn trước, cua giai [giai ko đổ ^^], hốt mấy thằng thích tui đi hết ,học n hơn trước!! AHJHJ!!!
Kí tên
quỳnh your friend
câu kết: we are crazy!!!^^

quỳnh gửi tặng trang lép+lùn+lầy+FA: happy birthday to my BDF[best dog forever]:3