Chúc mày 20/10 vui vẻ hahaha. Love you baby.
Tùng Bùi Thanh gửi tặng Trần Thủy: Chúc Thủy 20/10 vui vẻ